French

"Priez pour paix" poet: Charles d'Orléans

Text available at: http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?Textid=12275

prije pur pɛ

dusə vjɛrʒə mariə

rɛnə de sjø

e dy mɔ̃də mɛtrɛsə

fɛtə prije

par vɔtrə kurtwazi

sɛ̃tz e sɛ̃tz

e prəne vɔtr adrɛse

vɛr vɔtrə fis

rəkerɑ̃ sa otɛsə

kil lɥi plɛzə

sɔ̃ pœplə rəgarde

kə də sɔ̃ sɑ̃

a vuly raʃəte

ɑ̃ debutɑ̃ gɛrə

kə tu devwa

də prijɛrə nə vu vœjə lɑse

prije pur pɛ

prije pur pɛ

lə vrɛ trezɔr də jwa

German

"Der Musikant" poet: Josef Karl Benedikt von Eichendorff

Text available at: http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=5243

vandərn lib ɪç fyr maɪn lebən

lebə ebən vi ɪç kan

vɔlt ɪç mir aʊx myə gebən

past ɛs mɪr dɔx gar nɪçt an

ʃønə altə lidər vaɪs ɪç

ɪn der kɛltə onə ʃu

draʊsən ɪn di zaɪtən raɪs ɪç

vaɪs nɪçt vo ɪç abənts ru

mançə ʃønə maxt vol aʊgən

maɪnət ɪç gəfil ir zer

vɛn ɪç nur vas vɔltə taʊgən

zo aɪn armər lʊmp nɪçt vɛr

mak dir gɔt aɪn man bəʃerən

vɔl mɪt haʊs ʊnt hɔf fɛrzeən

vɛn vir tsvaɪ tsusamən vɛrən

møxt maɪn zɪŋən mir fɛrgen

Italian

"Notte" poet: Ada Negri

Text available at: http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=12024

sul ʤardino fantastiko

profumato di rɔza

la karets:tsa de lombra pɔza

pure a un pɛnsjɛro e un palpito

la kwjete suprɛma

larja kome per brivido trema

la lut:tuoza tɛnebra

una stɔrja di mɔrte

rak:konta a la [al:le] kardɛnje smɔrte

forse perke una pjoʤ:ʤa

di soavi ruʤade

entro [i] sok:kjuzi pɛtali kade

su laskoze mizɛrji

su lɛb:brets:tse perdute

sui muti soɲi e lansje mute

su le fugaʧi ʤɔja

ke il disingan:no infrandʒe

la nɔt:te le sue lagrime pjanʤe

Latin

"Veni, veni" poet: Giacomo Cassetti

Text available at: http://www.recmusic.org/lieder/get_text.html?TextId=23739

vɛni vɛni mɛ sɛkwɛrɛ fida

abra amata

spɔnsɔ ɔrbata

turtur ʤɛmɔ ak spirɔ in tɛ

dirɛ sɔrtis tu sɔʃia kɔnfida dɛbɛl:lata

sɔrtɛ ingrata

sɔʃiam lɛtɛ abɛbis mɛ